Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

tobecloser
0215 fec2 500
Reposted fromkotowate kotowate viabazinga22 bazinga22
tobecloser
9440 42f1
Reposted fromIriss Iriss viabazinga22 bazinga22

May 27 2015

tobecloser
6580 2198
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viacametrue cametrue

May 26 2015

tobecloser
0225 e8a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 25 2015

tobecloser
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
tobecloser
To, co dobre każe na siebie czekać.
— Ruiz Zafón
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
tobecloser
Ale zapisu bólu w jednym obszarze pamięci nie można wymazać zapisami szczęścia w innych.
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianergo nergo

May 11 2015

5215 16f5
Reposted fromtwice twice vianannou nannou
tobecloser
Zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromavooid avooid viasavemebaby savemebaby

March 30 2015

tobecloser
8447 a57c
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamissmiserable missmiserable
tobecloser
7993 0b90 500
Reposted fromfoina foina viamissmiserable missmiserable

March 23 2015

tobecloser
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeamadamebitch beamadamebitch
tobecloser
Reposted frommessedup messedup viaunmadebeds unmadebeds
tobecloser
4047 b96c 500
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viaunmadebeds unmadebeds
tobecloser
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialajola lajola
tobecloser
Nie rozumiem, jak niektórzy ludzie mogą nie palić. To tak, jakby odrzucali jedną z najlepszych rzeczy, jaką oferuje życie, a z pewnością coś, co daje skrajną przyjemność. 
— Tomasz Mann
Reposted fromonelovepls onelovepls

February 19 2015

tobecloser
2031 764f 500
Reposted fromtratytaty tratytaty viakryczka kryczka

February 18 2015

tobecloser
3472 b378
och, mamciu! ♥
Reposted fromnathloves nathloves viamuchless muchless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl