Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

tobecloser
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viatobecontinued tobecontinued

July 20 2018

7513 844f
Reposted frompolaparis polaparis viatoffifee toffifee
tobecloser
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr vialovesweets lovesweets

July 12 2018

tobecloser
Reposted fromshakeme shakeme
tobecloser
4915 873b
tobecloser
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viaoutofmyhead outofmyhead
tobecloser
1671 cc2c 500
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead

July 09 2018

tobecloser
8304 9c07 500
modus operandi
Reposted fromgravediggan gravediggan viazwariowalam zwariowalam
9515 ccd3

June 23 2018

4812 90a0

Liara Roux

Reposted fromnudes nudes viaonelovepls onelovepls
tobecloser
8622 e10d
daba dam dam daba daba dam dam
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakateistrue kateistrue

June 20 2018

tobecloser
3242 f5eb
Reposted fromhare hare vialittleburn littleburn
tobecloser

May 27 2018

tobecloser
(...) jak mississippi w ogniu.

May 17 2018

tobecloser
8734 8934 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl vialovesweets lovesweets

December 26 2017

tobecloser
7761 68e3
:))))
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued

June 14 2017

tobecloser
1696 548e 500

niespełnione marzenia.

Reposted bylacrimas lacrimas
tobecloser

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viazwariowalam zwariowalam
tobecloser
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
tobecloser
8936 7883
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl