Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

tobecloser
2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viatobecontinued tobecontinued
tobecloser
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
tobecloser

May 16 2019

tobecloser
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittleburn littleburn
tobecloser
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
6088 8068 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaoutofmyhead outofmyhead
tobecloser
2138 5bf1
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn vialittleburn littleburn
tobecloser
5019 68fc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakateistrue kateistrue

April 30 2019

tobecloser
Przez niemal całe dorosłe życie ta dwójka żyła w przekonaniu, że ich miłość nie jest odwzajemniona i że nie mają szans na szczęście.
— Marcin Margielewski - "Jak podrywają szejkowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
tobecloser
- Słuchaj, nie chciałem, aby tak to się skończyło - oznajmił. Westchnęłam. Nie chciałam, by w ogóle się kończyło. Nie odpowiedziałam. Bez względu na to, jakie byłyby moje słowa, niczego by nie zmieniły. Dokonał wyboru, ale nie byłam nim ja.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
tobecloser
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viakateistrue kateistrue
tobecloser
6183 771f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
tobecloser
Patrząc mu w oczy, rozpoznałam coś, co tkwiło w mojej własnej duszy: samotność.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo

April 27 2019

tobecloser
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLusia Lusia
tobecloser
2385 88fd 500
American Gods
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viaPoranny Poranny
tobecloser
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialittleburn littleburn
5058 7570 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialittleburn littleburn
tobecloser
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
tobecloser
tobecloser
Wspomnienie jest jedynym rajem, z którego nikt nas nie może wypędzić.
— Jean-Paul Sartre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl